Останні новини:

Випадкове фото:

31.jpg

Додати в закладки:

Увага! Увага! Увага!

Починаючи з 28.02.2016 сайт inc.in.ua з технічних причин не оновлюється!

Інформація, що розміщена на ньому, може бути не достовірною!

Дякуємо за порозуміння!

 

Что такое психологическая помощь и зачем обращаться к психологу?

Требуется немалая сила воли, чтобы рассказать о своих переживаниях незнакомому человеку, открыться и быть готовым приложить усилия для изменения самого себя. Да-да, наши проблемы – это следствия наших детских проблем, взрослых ошибок, эмоциональной безграмотности и ложных представлений о мире. Некоторые люди путают профессии психолога и психиатра. Психиатр работает с теми, кто психически не здоров, ставит диагнозы, выписывает медикаменты и проводит курс лечения. Психолог же работает с психические здоровыми людьми, которые хотят жить счастливее и гармоничнее. А узнать, принять и полюбить себя, стать гармоничнее и успешнее – это задача любого здорового и сильного человека. И помочь в этом может профессиональный психолог.

В чому полягають особливості надання відпусток особам з інвалідністю?

   У наданні відпусток інвалідам також існують певні особливості. Вони виявляються у більш тривалих термінах відпусток.

   Так, інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

   За бажанням працівника-інваліда йому може бути надано щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві.

Де можна отримати  форму заяви та декларації та куди їх  потім надавати?

   Форму заяви та декларації можна отримати в районних управліннях праці та соціального захисту населення або самостійно роздрукувати використовуючи інтернет ресурси. Посилання на форму розміщені на сайтах Міністерства соціальної політики України, Київської міської державної адміністрації та Департаменту соціальної політики .

   Процедура отримання субсидій здійснюється в районних управліннях праці та соціального захисту.

   Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання):

·                   заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;

·                   довідки про доходи - у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, та неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається пояснення з зазначенням їх розміру;

·                   договір найму (оренди) житла (за наявності).

Для кого є обов'язковим виконання індивідуальної програми реабілітації?

   Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, дитина-інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності. Індивідуальна програма реабілітації має для інваліда, дитини-інваліда рекомендаційний характер. Інвалід (або законний представник дитини-інваліда) має право відмовитися від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації чи від програми в цілому. Інвалід (законний представник дитини-інваліда) самостійно вирішує питання про вибір та забезпечення конкретними засобами чи послугами реабілітації, включаючи засоби пересування, вироби медичного призначення, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальну апаратуру, санаторно-курортне лікування тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації.

Куди потрібно звертатися для отримання субсидій? Які документи потрібно надати?

   Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):

Питання працевлаштування осіб з інвалідністю?

   Люди з інвалідністю потребують справедливого соціального захисту і створення таких умов життя, щоб успішно інтегруватися у суспільстві.

   Службою зайнятості приділяється особлива увага та впроваджуються нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування людей з інвалідністю.

   Державна служба зайнятості відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню громадян з інвалідністю з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та новостворені або пристосовані для них робочі місця, заявлені підприємствами.

Термін надання субсидії?

   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:

Чи мають люди з інвалідністю право на допомогу з тимчасової втрати працездатності?

   Незалежно від отримуваної пенсії або соціальної допомоги працюючі люди з інвалідністю мають право на допомогу з тимчасової непрацездатності. Допомога надається у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання таких випадків:

Чи може особа з інвалідністю працювати після встановлення інвалідності? Що для цього потрібно?

 

   Люди з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами України.

   Не є винятком укладання інвалідами трудового договору та інші правовідносини, які виникають у зв'язку зі здійсненням ними трудової діяльності.

Чим забезпечуються гарантії виконання обсягу реабілітаційних заходів, передбачених індивідуальною програмою?

   Гарантований державою перелік послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, які надаються інваліду, дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно або на пільгових умовах встановлює Державна типова програма реабілітації людей з інвалідністю. Ця програма реабілітації людей з інвалідністю розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за участю інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації людей з інвалідністю, з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій людей з інвалідністю. Державна типова програма реабілітації людей з інвалідністю і порядок її реалізації погоджуються Радою у справах людей з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Це свідчить про соціальний вектор державної політики, який виявляється в наданні державних гарантій виконання обсягу потрібної інвалідові реабілітації.

Що таке податкова соціальна пільга?

   Відповідно до Податкового кодексу України платник податку - інвалід 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства,  має соціальну пільгу.

   Соціальна пільга - право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює 150% від однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої Законом на 1 січня звітного податкового року. У 2016 році це складає 1033,50 грн.

Що таке субсидія та кому вона призначається?

   Відповідно до «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (з врахуванням змін станом на 01.05.2016р.) субсидія є адресною безготівковою допомогою держави малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг.

   Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

   Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове  паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

Які документи потрібно надати особам з інвалідністю, щоб стати на облік у центр зайнятості?

   Щоб стати на облік у центр зайнятості, особа з інвалідністю має надати наступні документи:

·        паспорт;

·        трудову книжку;

·        документ про освіту (як і для всіх громадян);

·        посвідчення інваліда (пенсійне посвідчення, видане органами Пенсійного фонду України);

·        довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (видається при отриманні групи інвалідності). Але якщо там записано, що людина з інвалідністю непрацездатна, то центр зайнятості не може взяти її на облік

   Сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю відбувається з урахуванням висновків МСЕК (для повнолітніх людей з інвалідністю) та лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів (для неповнолітніх).

Які пільги мають особи з інвалідністю?

   Основний Закон України, який визначає пільги та основи соціальної захищеності для людей з інвалідність - це Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

   Цим Законом гарантуються усім особам з інвалідністю рівні права та можливості на рівні з іншими громадянами для участі у політичній, економічній та соціальній сферах життя суспільства.

   Особа з інвалідністю (в законі - інвалід) – це людина, яка має стійкі розлади функцій свого організму, що призводить до обмежень її життєдіяльності при взаємодії з навколишнім світом. В такому випадку держава бере на себе зобов’язання створити належні умови для повноцінної реалізації своїх прав на рівні з усіма громадянами та забезпечення її соціального захисту.

Опитування:

Як часто ви відвідуєте наш сайт?
 

Останні відгуки:

Останні анонси:

Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

Copyright Сайт © 2010-2015. All Rights Reserved.